สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เนื่องจากมีคณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุตเข้าเจริญพระพุทธมนต์

สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ