จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๘ – ๓๐๘ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๘ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วันอาเซียน (ASEAN DAY) ณ กระทรวงการต่างประเทศ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๙ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม “การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ”

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๐ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษา ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๑ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษา ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๒ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๓ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ปันน้ำใจให้โรงเรียนบ้านมูโนะ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๔ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๕ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๖ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมกตัญญุตา นบวันทาพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๗ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การบันทึกเทปรายการเพื่อบริการวิชาการสังคม ชุดรายการรักษ์ไทย ช่วงศิลปะบำบัด เรื่องดนตรีกับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐๘ วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และสมุดลงนามฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ