สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้
     – งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ
     – เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
     – งดเข้าชมพระอุโบสถ
     โดยเข้า – ออก ทางประตูสวัสดิโสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ