ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 12 – วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566

       วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะองคมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

       วันสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       เวลา 16.30 น. คณะองคมนตรีและภริยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์  ทิศตะวันออก

       วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา

ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 09.25 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 720 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา

       3. เวลา 10.10 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 หลัง ณ ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

       วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ
และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรสังวรมุนี ณ พระอุโบสถวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

       วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวัชรประชาทร ณ อุโบสถวัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

       วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหมอมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้รับเสด็จ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวายแด่ เจ้าหญิงฮาจะฮ์ ฮาฟีชะฮ์ ชูรูรุล บลเกียะฮ์ พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสซาลาม  เยือนประเทศไทย
พร้อมด้วยพระสวามีและพระโอรส 4 พระองค์ (เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่  15 – 22 สิงหาคม 2566) โดยจะประทับ ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ว.ป.ร. 2 , ภ.ป.ร. 3
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ 
       เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม (หน่วยงานภายใน) และ แบบ Online (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

       เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมผลการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้            – กองทุนโครงการประมง
        – กองทุนโครงการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
        – กองทุนโครงการโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
        – กองทุนโครงการชา – กาแฟ
        – กองทุนโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
        – กองทุนโครงการชา – สมุนไพร (อ่างขาง) 
        – กองทุนโครงการน้ำดื่ม (หนองหอย)

       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566  นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

       2. เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

       3. เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ