ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เฉพาะด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ