ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

Play Video about ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ