สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566

      สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
      – วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ รับลงทะเบียนวางพวงมาลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.
      – วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วางพวงมาลาและถวายสักการะ
         ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
         ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
      – วันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถวายสักการะ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

หมายเหตุ:: ผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลา กรุณาลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลา

วางพวงมาลาถวายบังคม วันนวมินทรมหาราช 2566 อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ