พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ แก่ปวงชนชาวไทย

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ