สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากเดิมที่เดินเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีและเดินเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูฤๅษี เป็นเดินเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเลี้ยวซ้ายไปผ่านประตูอัตโนมัติ (E-Gate) เพื่อเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ