สำนักพระราชวังเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

      สำนักพระราชวังเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ