รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตอนที่ ๒

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567

      ธรรมเนียมการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๕ นับเป็นการสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่ ๓ ของไทย ซึ่งเป็นพระองค์ที่ ๒ ที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

Play Video about รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ