สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
      – วันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
      – วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา (จุดคัดกรองปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.)

     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ