สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน ด้วยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๗


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ