สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตอนที่ ๕

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     พาเยี่ยมชมวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ฟังประวัติความเป็นมาและความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และมีพระมหากรุณาแก่วัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑๐ อย่างไม่เป็นทางการ

Play Video about รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ