สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561