ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๓ และ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๓ และ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒