ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒