ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓