พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรบาห์เรน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564