พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งบูร์กินาฟาโซ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐของบูร์กินาฟาโซ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564