ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565