พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565