พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557