พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๖

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2557