พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557