พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๔

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558