พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๐

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559