พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๒

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559