พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๓

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559