พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๔

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559