พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๖

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559