พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๙

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559