พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๐

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559