พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๑

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559