พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๗

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559