พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557