พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา (Mr. José Ramos-Horta) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565