พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลและอำนวยพร ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561