พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์