พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ