พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒