พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔