พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564

พระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง สวีเดน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง สวีเดน ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔