พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เดมซินดี คีโร (The Right Honourable Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์คนใหม่ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564