พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในการที่ นายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ (Mr. Muhammad Rafiq Tarar) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565