พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Ayotolloah Seyed Ebrahim Raisi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564