พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564