พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓