พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562