พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563